Navigácia

 • Deň detí v našej MŠ!

 • VYSTÚPENIE V DOMOVE DôCHODCOV

  Do galérie VYSTÚPENIE V DOMOVE DôCHODCOV boli pridané fotografie.

 • Divadlo "Na hojdačke"

  Do galérie Divadlo "Na hojdačke" boli pridané fotografie.

   

  Dňa 27. 4 2018 zavítalo medzi deti "Divadlo na hojdačke" s predstavením "Na zemi dobre mi". Pri príležitosti "Dňa Zeme" bola v príbehu zapracovaná aj  téma "Potreby triedenia odpadov"

 • NÁVŠTEVA HASIČSKEJ ZBROJNICE

  Do galérie NÁVŠTEVA HASIČSKEJ ZBROJNICE boli pridané fotografie.

 • SFÉRICKÉ KINO

  Našu materskú školu navštívilo sférické kino s programom "Zelený strom" a "Podmorský svet"

 • Deň matiek v MŠ

 • DOPRAVNÉ IHRISKO

  Do galérie DOPRAVNÉ IHRISKO boli pridané fotografie.

  Dopravné ihrisko v MŠ Lednické Rovne

   

  Vybudovaním dopravného  ihriska materská škola významným spôsobom zvýšila úroveň možnosti vzdelávania  detí v oblasti prevencie bezpečnosti na cestách.

  Dopravná výchova  nie je len o výučbe a znalosti dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje.  Hrou „ na dopravnom ihrisku“  deti  získajú ďalšie vedomosti z dopravnej výchovy, prostredníctvom modelových situácií si deti  ako cyklisti, kolobežkári alebo korčuliari precvičia vzájomnú ohľaduplnosť pri pohybe po chodníku a po ceste, naučia sa používať reflexné a ochranné prvky.

  Aktivity na dopravnom ihrisku

   

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Nadácia Volkswagen Slovakia podporí náš projekt na dobudovanie dopravného ihriska, v hodnote 3000eur

 • PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ

 • JARNÁ SLÁVNOSŤ A PEČENIE MEDOVNÍKOV

  Do galérie JARNÁ SLÁVNOSŤ A PEČENIE MEDOVNÍKOV boli pridané fotografie.

 • NÁVŠTEVA ZŠ A KNIŽNICE

  Do galérie NÁVŠTEVA ZŠ A KNIŽNICE boli pridané fotografie.

 • JARNÁ SLÁVNOSŤ

 • VYSTÚPENIE PREDŠKOÁKOV MDŽ

  Do galérie VYSTÚPENIE PREDŠKOÁKOV MDŽ boli pridané fotografie.

 • Prijímanie detí do MŠ Lednické Rovne

 • KARNEVAL

 • ZIMNÁ SLÁVNOSŤ

  Do galérie ZIMNÁ SLÁVNOSŤ boli pridané fotografie.

 • ZIMNÁ SLÁVNOSŤ

 • MIKULÁŠ

 • Divadielko ABECEDA

  Do galérie Divadielko ABECEDA boli pridané fotografie.

 • Deň materských škôl
  3. 11. 2017

  Do galérie Deň materských škôl boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria