Navigácia

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Čas a dátum

Pondelok 25. 5. 2020
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte

Školský rok 2019/2020

 

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole!

Prajeme Vám spokojnosť, radosť

a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

Novinky

 • Materská škola Lednické Rovne oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená so súhlasom zriaďovateľa dňa 30.08.2019.

  Prevádzka bude obnovená od 02.09.2019.

 • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ:

  Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca nasledovne:

  1. vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za deti, k
 • „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

  Robert Fulghum

  Vážení rodičia!

  Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole a prajeme Vám spokojnosť, radosť a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

  K tomu, aby spokojnosť z pobytu Vašich detí v MŠ bola obojstranná, je potrebná spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie Školského poriadku MŠ Lednické Rovne, požiadaviek a informácií triednych učiteliek.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria