Navigácia

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Čas a dátum

Streda 20. 6. 2018
Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte

Školský rok 2017/2018

 

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole!

Prajeme Vám spokojnosť, radosť

a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

Novinky

 • Do galérie VÝLET PREDŠKOLÁKOV NA FARME boli pridané fotografie.

 • Do galérie PLAVECKY VÝCVIK boli pridané fotografie.

 • Do galérie MDD SO SIMSALOU boli pridané fotografie.

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov

  Prevádzkovateľ: Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 020 61 Lednické Rovne

  zastúpený: Bc. Jarmila Provazníková, riaditeľka školy

  IČO: 37914324

  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

  je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

  Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria