Navigácia

 • Prijímanie detí do MŠ Lednické Rovne

 • KARNEVAL

 • ZIMNÁ SLÁVNOSŤ

  Do galérie ZIMNÁ SLÁVNOSŤ boli pridané fotografie.

 • ZIMNÁ SLÁVNOSŤ

 • MIKULÁŠ

 • Divadielko ABECEDA

  Do galérie Divadielko ABECEDA boli pridané fotografie.

 • 3. 11. 2017

  Do galérie Deň materských škôl boli pridané fotografie.

 • Deň materských škôl!

  Milí rodičia! Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ Tento rok si Deň materských škôl v našej Materskej škole Lednické Rovne pripomenie 3.novembra!

 • 2. 11. 2017

  Do galérie Vystúpenie v domove dôchodcov boli pridané fotografie.

 • 30. 9. 2017

  Do galérie Púšťanie šarkanov boli pridané fotografie.

 • 26. 9. 2017

  Vážení rodičia !

  Dňa 6.10.2017 o 15.00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie
  zrekonštruovanej materskej školy a zároveň popoludnie otvorených dverí
  v čase od 15.00 do 16.00hod, kedy si môžete prezrieť priestory MŠ.
  Z tohto dôvodu bude prevádzka MŠ skrátená - a to od 6.30 do 12.00 hod.

  /dieťa je potrebné vyzdvihnúť od11,45- do 12,15 hod/

  Všetkých srdečne pozývame.

 • 20. 9. 2017

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na plenárne rodičovské
  združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2017,
  t.j. vo štvrtok, o 15.00hod. v triede Včielky
  (telocvičňa). Účasť potrebná.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vážení rodičia, školský rok 2017/2018 začína 4.9.2017.

  Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole a prajeme Vám spokojnosť, radosť a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

  K tomu, aby spokojnosť z pobytu Vašich detí v MŠ bola obojstranná, je potrebná spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie Školského poriadku MŠ Lednické Rovne, požiadaviek a informácií triednych učiteliek.

  Do MŠ sa prijímajú len zdravé deti. Rodič je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ priniesť potvrdenie od detského lekára, že dieťa je zdravé a prichádza z bezinfekčného prostredia.

  Rodič po každom ochorení predkladá triednej učiteľke potvrdenie od lekára, že dieťa môže opätovne  navštevovať MŠ.

  Dieťa je potrebné priviesť najneskôr do 8.00 hod. a prevziať do 15.30 hod. Dieťa zo stravy je možné odhlásiť  ráno do 8 hodiny. V prípade, že dieťa ochorie, stravu si môžete prísť vybrať do obedára. Poplatky za MŠ a stravu sa vyberajú vždy do 20.dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac september zaplatiť do 20.9.)

  Potrebné informácie o Vašom dieťati, jeho návyky, zručnosti, potreby nahláste triednej učiteľke.

   

  Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ:

  • Papučky s pevnou pätou - podpísané celým menom
  • pyžamo podpísané celým menom
  • náhradné spodné a vrchné oblečenie do skrinky
  • hygienické vreckovky
  • vhodnú obuv
  • primerané oblečenie k ročnému obdobiu

   

  Tešíme sa na spoluprácu!

   

  Personálne zabezpečenie prevádzky MŠ Lednické Rovne v školskom roku 2016/2017

  Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré všetky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

  Pedagogickí zamestnanci:

                                        Bc. Jarmila Provazníková – riaditeľka školy

                                        Ľudmila Hlavatá – zást.riad. školy

                                        Mgr. Dana Balážová – učiteľka

                                        Gabriela Barboráková – učiteľka

                                        Alena Hološková – učiteľka

                                        Milada Pfefferová – učiteľka

                                        Darina Gabrišová – učiteľka

                                        Andrea Balážová – učiteľka

                                        Bc. Viktória Marry – učiteľka

   

  Prevádzkoví zamestnanci:

                                        Ing. Jana Pavelková – ekonómka, účtovníčka

                                        Hana Provazníková – školníčka, upratovačka

                                        Jana Trnková – upratovačka

                                        Janette Hodálová – upratovačka

   

  Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

                                        Jana Trnková – vedúca školského stravovania

                                        Zdenka Blažejová – hlavná kuchárka

                                        Zdenka Ondrichová – kuchárka

   

  Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ

   

  6.30 – 8.00                             Schádzanie detí do MŠ, ranný filter

  6.30 – 8.25                             Hry a činnosti podľa výberu detí,

                                                  vzdelávacie aktivity

  8.25 – 8.40                             Zdravotné cvičenie

  8.40 – 9.00                             Hygiena, desiata

  9.00 – 9.30                             Vzdelávacia aktivita

  9.30 – 11.30                          Príprava na pobyt vonku,

                                                  pobyt vonku

  11.30 – 11.40                        Hygiena, príprava na obed

  11.40 – 12.15                        Obed,

                                                  hygiena, príprava na odpočinok

  12.15 – 14.30                        Odpoludňajší odpočinok

  14.30 – 15.00                        Hygiena, obliekanie, olovrant

  15.00 – 15.30                       Hry a hrové činnosti, popoludňajšie vzdelávacie aktivity,

  -odchod detí domov

   

   

  Zloženie Rady školy pri MŠ Lednické Rovne

   

  Darina Gabrišová  - predseda

  Mgr. Dana Balážová - podpredseda

  Ing. Jana Pavelková - zástupca nepedagogických pracovníkov

  Mgr. Danka Palkovičová - zástupca  rodičov

  Mgr. Michal Kozák -  zástupca  rodičov

  Ing. Gabriela Brezániová  - zástupca poslancov

  Bc. Juraj Mašláň - zástupca poslancov

   

 • Zoznam detí

  23. 8. 2017

  Najstaršia veková skupina detí - školský rok 2017/2018

  Trieda - VČIELKY

   

  1        Timotej Orávik                                              

  2        Sebastián Koyš                                             

  3        Šidla Sebastián          

  4        Samuel Egly                                                   

  5        Martin Karas                                                 

  6        Miháliková Emma       

  7        Silvia Rácová                                                                                         

  8        Horečný Adrián                                                                        

  9        Patrik Ivaniš  

  10      Veronika Moravanská                                     

  11      Adam Mierny                                              

  12      Júlia Koštialová                                                  

  13      Nikolka Valachová                   

  14      Nina Vraníková            

  15      Viktória Blašková      

  Triedna učiteľka:  Ľudmila Hlavatá

   

  Najstaršia veková skupina detí - školský rok 2017/2018

  Trieda - ŽABKY

   

  1        Janovcová Alexandra                                  

  2        Kormendy Adam                                                           

  3        Stanislava Ondrušová                                 

  4        Boris Potočný    

  5        Evelin Čížová      

  6        Kasman Alex                          

  7        Tomanová Tamara                                                   

  8        Marko Fabčin                                               

  9        Laura Palkovičová                                  

  10      Gabriél Kolár                                            

  11      Viktória Mazáňová                                

  12      Filipovičová Sofia                

  13      Andrej Prenosil                                            

  14      Vaclaveková Barbora 

  15      Stanislav Číž                          

  16      David Špaňo                               

  17      Púpala Marek                           

  18      Branislav Mihálka                                        

  19      Liliana  Gurínová            

  20      Zoja Húževková        

  21      Kristína  Stachová                                      

  22      Adam Janco               

  23      Andrej Pecho            

  24      Adrián Dohňanský   

  Triedne učiteľky:

  Milada Pfefferová, Andrea Balážová

   

  Stredná veková skupina detí - školský rok 2017/2018

  Trieda – LIENKY

   

  1        Jozef Potočný                                                

  2        Peter Zachar             

  3        Linda Mičianová               

  4        Ľubomír Janovec      

  5        Nikolas Chudada

  6        Košíková Viktória                

  7        Šimon Mišík                                                    

  8        Jakub Kučiak                                                  

  9        Marán Kluka                                                   

  10      Adela  Zajíčková                                              

  11      Marcus Marman                                              

  12      Anna Maria Kišoňová                                     

  13      Matias Putala                                                   

  14      Matej Moravian                                              

  15      Eliška Goronová                                              

  16      Karolína Masná                                               

  17      Eliáš Koštiál                                                       

  18      Tobias Šidla                                                       

  19      Nikol Kamenická                                              

  20      Jakub Slabý                                               

  21      Matej Pálka                                                      

  22      Petra Mazánová  

  23      Daniel Dvorský

  Triedne učiteľky:

  Darina Gabrišová,

  Bc.Jarmila Provazníková

   

  Stredná veková skupina detí - školský rok 2017/2018

  Trieda - SLNIEČKA

   

  1        Stela Boorová              

  2        Filip Kozák

  3        Lívia Holbičková

  4        Mirko Tóth 

  5        Elisa Franková    

  6        Nela  Mareková                                   

  7        Dominik Urbánek

  8        Timea Skukálková

  9        Nina Charlote Makošová      

  10      Marian Zeman    

  11      Júlia Javorková   

  12      Karolína Bednárová     

  13      Filip Mališ       

  14      Matúš Moravčík

  15      Dominika Myšáková

  16      Jakub Prezent                                                                                           

  17      Filip Poliak                                              

  18      Michaela Ivanišová                            

  19      Nela Anna Horevajová                         

  20      Samuel Herchl                                                                   

  21      Katarína Šurjanová                                                           

  22      Elizabeth Belejová                                 

  23      Natálian Kišoňová                                        

  Triedne učiteľky:

  Alena Hološková, Gabriela Barboráková  

   

  Najmladšia veková skupina detí - školský rok 2017/2018

  Trieda -MOTÝLIKY

   

  1        Richard Paroha                                           

  2        Sára Šedíková                                              

  3        Natália Crkoňová                                         

  4        Matyáš Gajdoš                                            

  5        Juraj Bereš                                                    

  6        Lujza Hantáková                                          

  7        Dominik Rác                                                  

  8        Vanesa Vrtíková                                           

  9        Patrik Dimčev                                              

  10      Branko Číž                                                    

  11      Silvia Kačinová                                             

  12      Amanda Dvorská                                        

  13      Marek Marman  

  14      Filip Boor                                                      

  15      Adam Zrnek                                                  

  16      Sofia Miháliková                                           

  17      Jakub Provazník                                           

  18      Zuzana Drahutová                                        

  19      Petra Morovianová   

  20      Karin Šidlová                                                   

  Triedne učiteľky:

  Mgr. Dana Balážová, Bc. Viktória Marry

 • OZNAM

  21. 8. 2017

  Oznam

  Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne oznamuje rodičom  detí, ktoré prvý krát nastúpia do  MŠ v septembri 2017, aby si prišli prevziať čísla účtov na úhradu stravného a poplatku MŠ  na školský rok 2017/2018 v dňoch od 21.08.2017 v čase od 8,00hodiny  do 15,00hod.

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Pasovanie predškolakov 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Do galérie Rozlúčka predškolákov boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Do galérie Pasovanie predškolakov 2016/2017 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria